Returning Customer, Please Sign In.You Have Hidden Items
Click On Hidden Item To Restore

Center Boxes

Left Boxes

Right Boxes

Service & Support iRobot

Garantievoorwaarden:

Voor een veilige verzending naar het serviceadres bij eventuele klachten is het beter als u de originele verpakking van uw Roomba bewaard.

-Mocht u een defect iRobot product willen laten repareren dan kunt u terecht bij de fabrieksservicedienst van iRobot. Op alle nieuwe Europese iRobot producten zit 2 jaar garantie na aankoopdatum (uitgezonderd accu en verbruiksartikelen).
Het servicenummer is: 0900-5050800
U kunt de servicedienst ook mailen irobot@digitest.de


-Als het product wat service nodig heeft niet onder de Europese iRobot producten valt (US geimporteerde producten of andere merken dan iRobot), dan kunt u voor informatie rechtstreeks bij Gemak4Thuis terecht.
De garantietermijn voor die producten is 1 jaar na aankoopdatum, tweedehands producten hebben 3 maanden garantie.
Bij problemen of voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Gemak4Thuis.
Stuur een mail of bel 06-22455477.


-Slijtage gevoelige onderdelen
Wij hebben een redelijke voorraad aan borstels, klepjes etc. Kijk in onze online winkel voor het assortiment.

iRobot Garantievoorwaarden

AANBEVOLEN WORDT DE ORIGINELE VERPAKKING VAN HET PRODUCT TE BEWAREN OM DE JUISTE GARANTIESERVICE VAN IROBOT TE ONTVANGEN.

De garantieverplichtingen van iRobot voor dit product zijn beperkt tot de voorwaarden hieronder beschreven:
iRobot Corporation (“iRobot”) geeft garantie op defecten van het materiaal en de afwerking van dit product voor een periode van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum. (“Garantieperiode”). Als er een defect ontstaat en er binnen de Garantieperiode door iRobot een geldige claim wordt ontvangen, zal iRobot 1) het product repareren door nieuwe of gerenoveerde onderdelen te gebruiken, 2) het product vervangen door een nieuw product of een product gemaakt van bruikbare gebruikte onderdelen dat op zijn minst gelijkwaardig functioneert als het originele product, of 3) het product vervangen door een nieuw en verbeterd model dat op zijn minst op dezelfde manier of beter functioneert dan het originele product. iRobot geeft 90 dagen garantie op de onderdelen die bij een eerdere reparatie door iRobot vervangen zijn en dezelfde defectverschijnselen veroorzaken.  Als een product of onderdeel vervangen wordt, wordt het vervangende item uw eigendom en het vervangen item wordt het eigendom van iRobot.

Instructies voor Garantieservice:
Als u problemen met het product ondervindt, gelieve dan een van de service hotlinenummers te bellen, die hieronder vermeld staan. Zorg ervoor dat u het serienummer bij de hand heeft, voordat u belt. In geval van een defect aan een product, in overeenstemming met de garantievoorwaarden, wordt uw product binnen de daarop volgende werkdagen opgehaald. Als de service voltooid is, ontvangt u uw product weer terug.

OPMERKING: Voordat u uw product aan garantieservice overhandigt is het uw verantwoordelijkheid om het product goed te verpakken, door de originele verpakking te gebruiken (of een gelijkwaardige verpakking). In het pakket moet u het defecte product en alle accessoires bijvoegen, zoals het laadapparaat, virtuele muren, homebase met lader, en afstandsbediening samen met het bewijs van aankoop (kassabon, facturen of gelijkwaardige documenten) en de retourlabel (RMA-aanvraagformulier) die u zult ontvangen nadat u met de hotline contact heeft opgenomen met alle beschreven informatie die nodig is.

Uitzonderingen en beperkingen:
Deze garantie is niet van toepassing: a) bij schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik, verwaarlozing, vuur, water, bliksem, of door andere natuurlijke oorzaken, ongeoorloofde wijzigingen of nalatigheid in het volgen van de instructies die bij het product geleverd zijn; b) bij reparatie of een poging tot reparatie door iemand die niet door iRobot bevoegd is; c) als het product niet in een juiste verpakking vervoerd wordt en dit transportbeschadigingen veroorzaakt; d) in het geval van onbedoeld gebruik of slecht onderhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het schoonmaken van het product; e) bij externe oorzaken zoals schommelingen in de elektrische spanning; f) bij normale slijtage; g) bij oorzaken die niet in verband staan met een defect aan het product; h) als een serienummer verwijderd of opnieuw aangebracht is; i) bij schade tijdens transport; of j) door een product dat niet van iRobot is of door accessoires, zoals batterijen, filters of borstels.  De garantie geldt alleen voor de eerste koper en kan niet worden overgedragen op een ander persoon.
VOOR HET MAXIMUM KRACHTENS DE WET, ZIJN DEZE GARANTIE EN DE REMEDIES HIERBOVEN BESCHREVEN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, REMEDIES EN VOORWAARDEN, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET. IROBOT WIJST ELKE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK AF, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INDIEN IROBOT INGEVOLGE DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING DE IMPLICIETE GARANTIES ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET KAN AFWIJZEN OF UITSLUITEN, DAN ZULLEN CLAIMS DIE ONDER DEZE IMPLICIETE GARANTIES VALLEN VOOR DE MATE DIE MOGELIJK IS VERVALLEN VANWEGE VERLOOPTIJD VAN DE GARANTIEPERIODE. GEEN ENKELE IROBOT DOORVERKOPER, AGENT, OF WERKNEMER IS BEVOEGD OM AAN DEZE GARANTIES OP ENIGE MANIER IETS TE WIJZIGEN, AAN TE VULLEN OF TOE TE VOEGEN.
VOOR HET MAXIMUM KRACHTENS DE WET, IS IROBOT NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN ENIGE SCHENDING VAN GARANTIE OF VOORWAARDEN, OF EEN ANDERE JURIDISCHE THEORIE. VOOR CONSUMENTEN DIE ONDERSTEUNING HEBBEN VAN CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN OF VOORSCHRIFTEN IN HET LAND VAN AANKOOP, OF ANDERS, IN HET LAND VAN RESIDENTIE, IS DE ONDERSTEUNING VERLEEND DOOR DEZE GARANTIE IN OVEREENSTEMMING MET ALLE RECHTEN EN OPLOSSINGEN BESCHREVEN IN DEZE CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN EN BEPALINGEN. IN DE MATE DAT VERPLICHTINGEN ONDER DEZE CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN EN BEPALINGEN BEPERKT MOCHTEN ZIJN, IS DE ENIGE OPTIE VAN IROBOT HET VERVANGEN OF REPAREREN VAN HET PRODUCT OF HET NOGMAALS AANBIEDEN VAN DE REPARATIESERVICE.

Service Hotline
Bereikbaar maandag-vrijdag 09.00 uur -17.00 uur (CET)

Duitsland

0700-46745832

Luxemburg

00800-34448378

Oostenrijk

0820-500785

Portugal

00800-34448378

Zwitserland

0848-700567

Spanje

902-888413

Frankrijk

0825-700190

België

00800-34448378

Nederland

0900-5050800

Italië

848-694692

Voor garantie of reparatie gaat U naar

www.hardware-service.com/support/

Daar vindt u een RMA-aanvraagformulier dat u in moet vullen. U kunt het servicecentrum ook bereiken door een e-mail te sturen naar:

irobot@digitest.de

.
Bij problemen of voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Info@Gemak4Thuis

Terug

myspace visitor

tracker