Returning Customer, Please Sign In.You Have Hidden Items
Click On Hidden Item To Restore

Center Boxes

Left Boxes

Right Boxes

FAQ

Zijn onze gegevens beschermd?
Alle schermen met persoonlijke gegevens worden beveiligd met een veilige verbinding; u kunt dat zien aan het slotje in de browser (HTTP/SSL).

Kan ik de status van mijn bestelling zien?
U kunt de status online bekijken. U heeft daarvoor het account en wachtwoord nodig dat u zelf hebt opgegeven.

Welke betaalmogelijkheden zijn er?
U kunt bij ons veilig betalen met:
IDeal. Het pakket wordt direct verzonden.
Overboeking: Het pakket wordt verzonden zodra de betaling ontvangen is
Onder rembours: Het pakket wordt direct verzonden, en je betaalt rechtstreeks aan de postbode. Hier zitten wel € 17.50 extra kosten bovenop de standaard verzendkosten.
Uw betalingen lopen via gerenommeerde partijen. Als u betaalt via iDEAL, worden uw gegevens alleen verstuurd via een beveiligde verbinding. Gemak4Thuis krijgt uw financiële gegevens niet te zien en slaat ze ook niet op.

Wat zijn de verzendkosten?
De standaard verzendkosten voor pakketten zijn vanaf 7,50 euro (met uitzondering van batterijen) afhankelijk van het gewicht en het volume van de verpakking en land van verzenden. Onze website berekent dit automatisch als u de in uw winkelwagen geselecteerde producten gaat bestellen. De verzendkosten bestaan uit: portokosten, administratiekosten en verpakkingsmateriaal. Bij bestellingen onder de 25,00 euro brengen we 1,95 euro extra in rekening.

Wanneer kan ik mijn pakket verwachten?<
U kunt uw pakket in principe binnen drie werkdagen na verzending verwachten .

Hoe worden de producten verstuurd?
Al onze zendingen worden aangeboden via GLS (Handtekening vereist bij ontvangst) of PostNL. Zodra het pakket ter verzending wordt aangeboden, ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging.
Indien u niet thuis bent op het moment van aflevering, zal het pakketje de eerst volgende werkdag opnieuw aangeboden worden. Wanneer uw pakket voor de tweede maal niet kan worden afgeleverd, krijgt u een kennisgeving van GLS of PostNL. Hierop staat vermeld waar u het pakket kunt afhalen (dichtstbijzijnde postkantoor of uw buren). Op deze manier hoeft u niet speciaal voor uw pakket thuis te blijven en kunt u het toch snel in ontvangst nemen!

Kan ik mijn bestelling naar een ander adres sturen?
Wilt u uw bestelling naar een ander adres dan factuur adres sturen, dan kunt U dit simpel in de bestel procedure aangeven.

Garantie
Gemak4Thuis geeft de standaard garantie op de door haar geleverde artikelen, afgegeven door de leveranciers. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien een klacht gegrond is, beslist Gemak4Thuis of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen. Gemak4Thuis geeft 2 maanden garantie op door haar verrichte herstelwerkzaamheden. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:

  1. Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  2. Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  3. Bij normale slijtage;
  4. Artikelen die op de een of andere manier zijn gewijzigd na de verkoop;
  5. Het niet installeren volgens de gebruiksaanwijzing;
  6. Het aansluiten op apparatuur waarvoor het niet is bedoeld;
  7. Tijdens het vervoer (moet geclaimed worden bij de vervoerder);
  8. Zelf gepoogd het produkt te repareren;
  9. Onachtzaamheid of ongeval;

Kan ik artikelen ruilen of retourneren?

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.’’

Producten die beschadigd of niet compleet zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

Mocht Gemak4Thuis een artikel verkeerd geleverd hebben dan dient er contact opgenomen te worden met betrekking tot het terugsturen van het verkeerd geleverde artikelen via e-mail. De kosten van het terugsturen van de geleverde artikel(en) als pakket, zullen aan U terug gestort worden. Deze kosten zullen via het goedkoopste pakkettarief van PostNL vergoed worden. Indien u een artikel ontvangt dat defect of beschadigd is, dan dient u dit binnen 14 dagen na ontvangstdatum te melden via een speciaal formulier. Dit formulier sturen wij u op verzoek toe. Na de melding, door gebruik te maken van de naar u gestuurde  E-mail, ontvangt u van ons een bevestiging. Indien wij uw klacht honoreren, ontvangt u een RMA nummer. U kunt de artikelen dan per omgaande, indien mogelijk in de originele verpakking en compleet met toebehoren en accessoires en onder vermelding van het RMA nummer, naar ons toesturen. Artikelen welke zonder RMA nummer geretourneerd worden, zullen niet in behandeling genomen worden. De retourzendingen zullen voor rekening van de verzender zijn en gebeurt altijd op eigen risico. Indien een artikel defect gaat tijdens de garantie periode, krijgt u een zelfde artikel retour gezonden.

U kunt hiervoor een RMA aanvraag indienen door zoals hiervoor is beschreven. Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Pakketten die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn worden niet geaccepteerd en gaan via de koerier retour afzender. Het risico van verzending is geheel voor rekening van de afzender. Ongefrankeerde zendingen, zendingen onder rembours of zendingen zonder geldig RMA nummer worden te allen tijde geweigerd.

Indien u goederen  wilt retourneren vanwege verkeerd besteld door u of speciaal besteld voor u, bijvoorbeeld dmv offertes/speciaal product/etc, dan kunt u deze binnen 14 dagen retour sturen. Indien de  goederen na deze 14 dagen bij ons binnen komen dan rekenen wij een aftrek van 25% innamekosten, alsmede de kosten voor terugzenden naar het magazijn. 

Terug gestuurde artikelen die gemeld zijn als defect, worden eerst door de Technische Dienst (TD) of door de leverancier gecontroleerd. Mocht er sprake zijn van een defect, dan zal er, afhankelijk van artikel, restitutie plaats vinden of wordt het defecte artikel omgeruild voor een nieuw artikel. Er zal pas sprake zijn van restitutie of omruilen nadat het artikel is gecontroleerd en beoordeeld door de TD of leverancier.
Als er een artikel defect gemeld wordt en er wordt geen defect geconstateerd, dan zullen wij het artikel aan U retour sturen en daar € 27.50 onderzoekskosten voor in rekening brengen.

Ik wil wat terugsturen, hoe werkt dat?
U kunt binnen 14 dagen altijd artikelen terugsturen, mits ze onbeschadigd zijn en indien mogelijk in originele verpakking. Stuur ons vooraf  een mail met daarin vermeld welk artikel(en) u terug wilt sturen, en van welke bestelling. Een goede uitgebreide klachtomschrijving bij het aanmelden van uw RMA voorkomt onnodige vertraging bij de afhandeling. U ontvangt via e-mail instructies voor de verzending van het artikel(en). Als de artikel(en) bij ons aangekomen zijn, ruilen wij het artikel om of storten het aankoopbedrag terug, afhankelijk van uw wens. Verzendkosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.

Hoe staat het met het eigendomsvoorbehoud van een produkt
1. Het door in het kader van de overeenkomst Gemak4Thuis geleverde blijft eigendom van Gemak4Thuis totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Gemak4Thuis gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Gemak4Thuis geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gemak4Thuis veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Gemak4Thuis daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gemak4Thuis ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gemak4Thuis  gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Gemak4Thuis bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Gemak4Thuis zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gemak4Thuis en door Gemak4Thuis aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gemak4Thuis zich bevinden en deze terug te nemen.

Ik heb een klacht! Wat nu?
Wanneer u een klacht heeft, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Het liefst per mail, zodat er geen misverstand is wat er precies aan de hand is. Omschrijf de klacht zo nauwkeurig mogelijk:
Zijn er verkeerde artikelen geleverd, geef dan aan welke wel, en welke niet geleverd zijn.
Is er een verkeerd aantal geleverd, geef dan aan hoeveel wel, en hoeveel niet geleverd is.
Is de verpakking beschadigd, stuur dan als het kan een foto mee.
Je krijgt binnen twee werkdagen antwoord van ons, inclusief ons voorstel op de klacht op te lossen, bijvoorbeeld het geld terug of de ontbrekende artikelen naleveren. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling, kunt u deze voorleggen aan de geschillencommissie van Stichting Webshop Keurmerk.

Wat zijn jullie algemene voorwaarden?
We gebruiken de algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk. Je kunt ze hier nalezen.

Wat doen jullie allemaal met mijn persoonlijke gegevens?
Uw privacy is belangrijk voor u, en dus ook voor ons. We gebruiken uw gegevens alleen waar ze voor nodig zijn. Het adres is nodig om pakketten naar toe te sturen, en daar wordt het adres dan voor gebruikt, en nergens anders voor. Het emailadres is nodig voor correspondentie, en eventueel de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij betaling met IDeal. Alle gegevens worden in een beveiligde database bewaard.

Hoe kan ik contact opnemen met Gemak4Thuis?
U kunt Gemak4Thuis 24 uur per dag bereiken via e-mail: info@gemak4thuis.nl. We proberen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 48 uur te reageren op uw bericht.

Ik heb een andere vraag!
Alle andere vragen kunt u ons uiteraard rechtstreeks stellen.Onze gegevens zijn:

Gemak4Thuis
Erve Derkman 6
7577 NL Oldenzaal
info@gemak4thuis.nl
KvK Enschede: 08153772
BTW NL104031475B01

myspace visitor

tracker